Data logger thẩm định nhiệt độ Ellab

Bể điều nhiệt tuần hoàn Poly Science

Máy đo cỡ hạt Bettersize

Máy đo đa chỉ tiêu Horiba

Dụng cụ đo nước thủy sản Sera

Máy đo màu CHN Spec

SẢN PHẨM

CHILLER

CHILLER ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Ứng dụng gia nhiệt cho các phản ứng trong các ngành thực phẩm, dược, hóa chất,... Thể tích 10 lít, thiết kế đẹp Khoảng nhiệt độ: môi trường +5 đến  99oC Độ ổn định nhiệt độ tốt Cho phép thiết lập thời gian Màn hình LCD dễ nhìn Cài đặt sẵn 3...

Gọi Ngay