Data logger thẩm định nhiệt độ Ellab

Bể điều nhiệt tuần hoàn Poly Science

Máy đo cỡ hạt Bettersize

Máy đo đa chỉ tiêu Horiba

Dụng cụ đo nước thủy sản Sera

Máy đo màu 3NH

SẢN PHẨM

HIỆU SUẤT LỌC KHUẨN BFE

HIỆU SUẤT LỌC KHUẨN BFE Hiệu suất lọc khuẩn (BFE): Chỉ số đánh giá khẩu trang y tế đạt chuẩn Hiệu suất lọc khuẩn là chỉ số xét nghiệm được thực hiện trên các vật liệu và thiết bị lọc được thiết kế để chống lại các sol khí sinh học, như khẩu trang Y tế, áo choàng phẫu...

Gọi Ngay