CÁC DÒNG SẢN PHẨM CỦA HORIBA

MÁY ĐO ĐỂ BÀN

Máy đo pH

Máy đo độ dẫn

Máy đo đa chỉ tiêu

PHỤ KIỆN THAY THẾ

Điện cực

Dụng dịch chuẩn pH

Dung dịch chuẩn độ mặn

Dung dịch chuẩn độ dẫn

ỨNG DỤNG
Gọi Ngay