CÁC DẠNG MÁY SO MÀU

MÁY SO MÀU NH300

Máy so màu NH300 là loại máy cầm tay giúp người dùng đo lường chính xác các giá trị màu sắc theo các hệ màu Lab, LabCH, so sánh màu sắc giữa mẫu và chuẩn giúp người dùng có có hệ dữ liệu để phân tích sự khác biệt của màu sắc, đo màu sắc,…Đây chính là cánh tay phải đắc lực cho việc quản lý chất lượng màu sắc.
Ứng dụng của máy so màu NH300: sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, phòng thí nghiệm, trường học, R&D, kiểm tra chất lượng, quản lý sản phẩm trong các lĩnh vực: plastic, electronic, bao bì, sơn, mực in, vải, nhuộm, in ấn, thực phẩm, trang sức, nội thất,…

MÁY SO MÀU NH310

màu sắc giữa mẫu và chuẩn,… nhờ vào khả năng xác định các giá trị của màu sắc theo các hệ màu Lab, XYZ, RGB, uv, CH,…
Ứng dụng của máy so màu NH310: sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, phòng thí nghiệm, trường học, R&D, kiểm tra chất lượng, quản lý sản phẩm trong các lĩnh vực: plastic,bao bì, sơn, mực in, vải, nhuộm, in ấn, thực phẩm, trang sức, nội thất,…

Gọi Ngay